CALL 2021

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на предлог концепти во рамките на Фестивалот на Светлината

“Skopje light art district 2021”

Четвртото издание на СкЛАД коe ќе се одржи оваа година, претставува уште една атракција во градот Скопје, фокусирајќи се на креативната енергија за поврзување на историјата.

 

SKOPJE LIGHT ART DISTRICT 2021 – THE SUN

 

Годинешната тема на Skopje light art district e сонцето, кoe e непресушен извор на светлина и бесконечна енергија.

Сонцето е ѕвезда во центарот на нашиот сончев систем. Тоа е џиновска жешка топка од загреани гасови кое блеска благодарение нуклеарната фузија во неговото јадро. Со температури од 15 милиони целзиусови степени, Сонцето зрачи со огромна количина на енергија, во вид на светлина и инфрацрвени зраци, кое го создава и оддржува животот на Земјата. Врската помеѓу Сонцето и Земјата го создаваат целокупниот живот, времето, климата, промената на годишните времиња, океанските струи, зрачните појаси и аурорите. Иако има милијарди sвезди како Сонцето расфрлани низ нашата галаксија, нашето Сонце е посебно за нас. Затоа уште од самите почетоци на човештвото го симболизира го животот, врховната моќ, космичката енергија и животната сила што им овозможува на сите нешта да напредуваат и да растат. Сонцето се користи како симбол на моќ, енергија, сила и повторно раѓање. Претставува херој, големо космичко око на небото, знаење, божественост… и многу повеќе.

 

Добредојдовте на сончевото издание на Skopje light art district!

Skopje light art district претставува линк што ги обединува уметноста, технологијата и науката, минатото, сегашноста и иднината, градот со природата преку употреба на јазикот на светлината.


СКЛАД е основан во 2018 година, со цел да создаде нов културен и општествен настан со фокус на светлосната уметност. Преку трите претходни изданија, во 2018, 2019 и 2020 година, СКЛАД успешно го претстави Скопје на мапата на европски фестивали на светлината, презентирајќи светлосни инсталации и уметност во нови медиуми на водечки уметници од светот, преку истакнување на домашната уметничка сцена. СКЛАД исто така цели да создаде соработка со други регионални настани и фестивали на светлината, сорабтока со која веруваме дека ќе ја зајакнеме важноста на Скопје како нов центар за современа уметност.

 

За таа цел, со огромно задоволство ЈУ Универзална сала – Скопје и градот Скопје го објавуваат следниот

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на предлог концепти во рамките на Фестивалот на Светлината

“Skopje light art district 2021”

 

Фестивалот на светлината – Skopje light art district e културно-општествен настан, кој преку најразлични светлосни инсталации и видео проекции поставени на различни локации во градот кои се протегаат по замислена рута, почнувајќи од Жена парк, преку зградата на Пошта, па се до Градскиот парк во Скопје, во периодот од 8 – 11 септември оваа година.

Повеќе информации за локациите можете да најдете на следниов линк: https://www.skopjelightartdistrict.com/mk-call-2020

 

Право на учество

На конкурсот право на учество можат да земат сите заинтересирани автори кои креираат во сферата на светлосната уметност, светлосни инсталации, видео арт или го користат светлото како главен метод на визуелно и уметничко изразување.

 

На конкурсот се повикуваат сите заинтересирани учесници да аплицираат за целосна или делумна продукциска/финансиска поддршка, но и учесници кои не бараат никакви финансиски средства, а се пријавуваат за фестивалски настап со конкретен проект/активност.  

 

Услови за финансирање

За добивање на финансиските средства за спроведуавање на фестивалот "Skopje light art district 2021", 

физичко или правното лице треба да ги исполни следните услови:

 

  • Физичкото или правното лице да аплицира со инвентивен концепт или дело од областа на светлосната уметност (фокус на Фестивал на светлината),  Истиот може да биде  во партнерство со национални, јавни, приватни или независни институции и организации од областа на култура, наука и/или технологија.

  • Апликации за одредена локација треба се во склад со местото, опкружувањето и историското значење на објектите на локацијата.

  • Апликациите треба да ги исполнуваат барањата на овогодинешната тема на конкурсот: зачувување на животната средина и подигнување на еколошката свест

  • Физичкото или правното лице да има портфолио од најмалку три (3) реализирани  проекти од областа на светлосната уметност или креативните индустрии.

  • Во рамките на видео мапирањето, сите учесници ќе добијат награда за учество, а победникот ќе ја добие главната награда.

 

Начин на аплицирање

Сите заинтересирани кандидати, потребно е да ги пријават своите дела или концепти на официјалниот емаил на фестивалот skopjelightartdistrict@gmail.com или во адресирано плико до ЈУ „Универзална сала“, по пошта на адреса:

бул. „Партизански одреди“ 45, или лично во архивата на ЈУ „Универзална сала“, заклучно со 31.05.2021 година.

 

 

Со пријавата, заинтересираните кандидати задожително треба да достават:

 

·        Наслов, детален опис, скици, концепт на предлог проектот, проект дизајн, програма со предлог финансиска конструкција

         за реализација на истата.

·         Да се наведе локација за која се аплицира од локациите кои се обележани на веб – страницата

·         Фотографии и/или видео од делата доколку истите биле претходно изложени

·         Потребна опрема за реализација на делото

·         Професионално портфолио

·         Кратка биографија/CV

 

Трудовите ќе ги оценува стручна комисија, а за резултатите од Конкурсот, одбраните учесници ќе бидат информирани по емаил, најдоцна до 01.07.2020 година.

 

Пријавените дела кои имаат поврзаност со локацијата за која аплицираат, ќе имаат предност во процесот на избор.

Комисијата го задржува правото да ги промени локациите на патеката, зависно од потребите .

 

Пријавите со непотполни податоци, како и тие кои нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации и појаснувања може да се добијат на телефон 071/216 - 820  или на официјалната емаил адреса: skopjelightartdistrict@gmail.com   

 

НАТПРЕВАР ВО ВИДЕО МАПИРАЊЕ

Овогодинешниот натпревар во видео мапинг традиционално ќе се одржи на фасадата на зградата на МЦМ во Скопје.

Сите заинтересирани кандидати е потребно да достават концепт предлог видео, во времетраење од 2:00 – 3:00 минути. Стручната комисија ќе избере 5 предлог видео концепти кои ќе бидат поканети да учествуваат во натпреварот. Финалистите ќе добијат наградата во вредност од 500 евра, а победникот на Натпреварот ќе добие 1000 евра.

 

Начин на аплицирање

Сите заинтересирани кандидати, потребно е да ги пријават своите концепти на официјалниот емаил на фестивалот skopjelightartdistrict@gmail.com, со наслов Video Mapping Contest, најдоцна до 31.05.2021 година.

 

Со пријавата, заинтересираните кандидати задожително треба да достават:

- Наслов, детален опис, и концепт на предлог проектот

- 2:00-3:00 минутно видео за мапинг концепт дизајниран за зградата на МЦМ

- Кратка биографија/CV

Трудовите ќе ги оценува стручна комисија, а за резултатите од Конкурсот, одбраните учесници ќе бидат информирани по емаил најдоцна до 01.07.2021 година.

 

Дополнителни информации и појаснувања може да се добијат на телефон 071/216 - 820  или на официјалната емаил адреса: skopjelightartdistrict@gmail.com

На следниов линк можете да ги преземете потребните материјали за зградата на МЦМ: 

Локација 1

Парк Жена-борец

IMG_20210409_144142
IMG_20210409_144142

press to zoom
IMG_20210409_144114
IMG_20210409_144114

press to zoom
IMG_20210409_144054
IMG_20210409_144054

press to zoom
IMG_20210409_144142
IMG_20210409_144142

press to zoom
1/3

Локација 2

ГТЦ скали

IMG_20210409_144459
IMG_20210409_144459

press to zoom
IMG_20210409_144414
IMG_20210409_144414

press to zoom
IMG_20210409_144309
IMG_20210409_144309

press to zoom
IMG_20210409_144459
IMG_20210409_144459

press to zoom
1/4

Локација 3

ГТЦ зелен покрив

IMG_20210409_144915
IMG_20210409_144915

press to zoom
IMG_20210409_144835
IMG_20210409_144835

press to zoom
IMG_20210409_144947
IMG_20210409_144947

press to zoom
IMG_20210409_144915
IMG_20210409_144915

press to zoom
1/5

Локација 4

сквер Јадран

IMG_20210409_145914
IMG_20210409_145914

press to zoom
IMG_20210409_145949
IMG_20210409_145949

press to zoom
IMG_20210409_145914
IMG_20210409_145914

press to zoom
1/2

Локација 5

Плочник

IMG_20210409_150501
IMG_20210409_150501

press to zoom
IMG_20210409_150520
IMG_20210409_150520

press to zoom
IMG_20210409_150644
IMG_20210409_150644

press to zoom
IMG_20210409_150501
IMG_20210409_150501

press to zoom
1/5

Локација 6

Пасаж Ленинова

IMG_20210409_152203
IMG_20210409_152203

press to zoom
IMG_20210409_152215
IMG_20210409_152215

press to zoom
IMG_20210409_152203
IMG_20210409_152203

press to zoom
1/2

Локација 7

Круг Дебар Маало

IMG_20210409_152432
IMG_20210409_152432

press to zoom
IMG_20210409_152450
IMG_20210409_152450

press to zoom
IMG_20210409_152432
IMG_20210409_152432

press to zoom
1/2

Локација 8

Зграда-Боемска улица

IMG_20210409_152935
IMG_20210409_152935

press to zoom
IMG_20210409_152935
IMG_20210409_152935

press to zoom
1/1

Локација 9

Круг Боемска Улица

IMG_20210409_153205
IMG_20210409_153205

press to zoom
IMG_20210409_153226
IMG_20210409_153226

press to zoom
IMG_20210409_153205
IMG_20210409_153205

press to zoom
1/2

Локација 10 

Калдрма Дебар Маало

Локација 11

Фонтана - Градски парк

Локација 12

Градски парк

IMG_20210409_153248
IMG_20210409_153248

press to zoom
IMG_20210409_153253
IMG_20210409_153253

press to zoom
IMG_20210409_153248
IMG_20210409_153248

press to zoom
1/2
IMG_20210409_153626
IMG_20210409_153626

press to zoom
IMG_20210409_153706
IMG_20210409_153706

press to zoom
IMG_20210409_153626
IMG_20210409_153626

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2